Vad är en Adsensei?

REDEFINING SALES

Vi är Adsensus; försäljnings- och marknadsförings-experter med en passion för att driva och utveckla framgångsrika försäljningsprocesser.

Försäljning har genom historien dragits med ett, välförtjänt, dåligt rykte. För mycket tid och energi har gått åt till att säkra säljarens provision eller kortsiktiga resultat. I kontrast har försäljning varit den enskilt viktigaste funktionen för att förverkliga innovationer och idéer, att skapa en tillväxt för att säkra företags långsiktiga överlevnad.

 

Vårt kall är att omdefiniera försäljning; att tvätta bort den världsomspännande nidbild av försäljning som någonting fult och manipulativt. Vi hjälper företag, stora som små att definiera, implementera och exekvera försäljnings- och marknadsföringsstrategier som skapar långsiktiga och hållbara värden för alla intressenter.

 

Den kommersiella fasen har alltför länge åsidosatts. Inte för att man inte vet att den är nödvändig, utan för att den uppfattas som negativ. Vi genomför aktiviteter som skapar värde för både köparen och säljaren och som möjliggör tillväxt på rätt grunder.

 

Marknadsföring och försäljning, utfört på rätt sätt, ger förutsättningar för materiella och immateriella värden som ger människor glädje, trygghet och en möjlighet till försörjning. Det är inte negativt, tvärtom det är det mest positiva vi kan ge varandra.

​ATT POSITIVT PÅVERKA ANDRA ATT FATTA RÄTT BESLUT​

​Det är framgångsrik försäljning för oss. Vi vill vara en möjliggörare för våra kunder att fatta rätt, affärsmässiga beslut. Beslut grundat på tanken om att vi verkligen tror på att skapa ett högre värde åt - och tillsammans med - våra kunder. Vi vill visa att det finns en annan sida av försäljning och marknadsföring; en där försäljning är vackert, inte bara nödvändigt. Vi utmanar normen och utforskar ständigt nya sätt att ta sig an försäljning och marknadsföring på bästa sätt.

 

EN VÄRDERINGSSTYRD GEMENSKAP

Vi kallar oss själva Adsensei. Det är egentligen en ödmjuk sammanslagning av adsensus som betyder 

överenskommelse och sensei  som betyder lärare. Båda personifierar oss och vårt coachande förhållningssätt väl. 

Våra grundvalar vilar på tre värderingar som genomsyrar allt vi gör. Detta är vårt Hur

Teamwork​

Adsensus är ett team som strävar mot gemensamma mål. Vi värdesätter individuella insatser, men det är lagarbete som står på översta raden. Vi är lojala och uppmuntrar och hjälper varandra. Vi är krävande, men också generösa och tillåtande i våra ambitioner att utvecklas. 

Entreprenörskap

Genom att vara oss själva; sälj- och marknadsförings-nördar, med en passion för att utveckla och driva hållbara affärer ger vi entreprenörskap mening.

Vi älskar det vi gör och vi tror att det smittar av sig.

Vi har en förståelse för hur man skapar faktiska resultat i försäljning. Hur man jobbar med att sätta upp mål, ta ställning och exekvera. Som entreprenör handlar det om att få jobbet gjort. 

Att leda genom exempel

Business-to-business-relationer utgår från ett värdebaserat perspektiv. Det finns inga genvägar; framgångsrik försäljning kräver en strukturerad, hållbar och snabbrörlig ansats. Vi är övertygade om att en diversifierad palett, bestående av flera olika aktiviteter, är nödvändig för att möta en marknad som ständigt förändras. 

Passionerade medarbetare och kunskap är vår största tillgång. Framgångsrik försäljning möjliggörs genom att förbättra en eller flera av följande variabler; öka antalet affärsmöjligheter eller storleken på ordervärden, förbättra konverteringsgraden eller genom att förkorta tiden till avslut. 

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Vi är här för att hjälpa.

Kontakta oss per telefon, epost eller via någon av våra sociala nätverkskanaler. 

© 2020 by Adsensus  AB

Privacy Policy

Press

Terms of Use

  • Twitter Social Ikon
  • Linkedin Social Ikon
  • Facebook
  • Instagram

LUND

Stora Södergatan 8B
222 23 Lund
Sweden

Phone: +46 464 000 000

info@adsensus.se

COPENHAGEN
Rådhuspladsen 16

1550 København 
Denmark

Phone: +45 606 100 10