LÖSNINGAR

FÅ JOBBET GJORT

Vi utgår alltid från värdet vi vill skapa tillsammans med våra uppdragsgivare. Vi arbetar med en värdebaserad approach där nyckeln till framgångsrik försäljning och marknadsföring handlar om att förstå uppdragsgivarens mål, vilka aktiviteter som är viktigast och vad som därmed ska prioriteras. Först när vi förstått vad som, för vår uppdragsgivare, faktiskt driver försäljning och skapar värde kan vi tillsammans uppnå den fulla potentialen.

 

Vi utforskar nya sätt att bedriva framgångsrik försäljning varje timme, varje dag. Vi är övertygade om att det krävs en diversifierad palett av aktiviteter för att möta en ständigt föränderlig efterfrågan från köparna. Försäljning är inte rocket science, men det kräver systematik, tydliga mål och uthållighet; det finns inga genvägar eller quick fixes. Och det bör inte finnas. Försäljning är kärnan i din verksamhet, utan den lämnas alla goda idéer kvar på hyllan.

METOD - HUR VI JOBBAR

Framgångsrik försäljning och marknadsföring bygger inte på tur eller tillfälligheter; framgången är beroende av struktur och tydliga målsättningar. Tillsammans med våra kunder utarbetar vi rätt lösning, med rätt aktiviteter för att stödja de slipade och ledande mål vi satt upp.

I korthet bygger vår metodik på Do - Review - Mitigate genom alla våra aktiviteter, men för att ge en snabb bild av hur vi ser på ett samarbete följer en kort checklista för vad man som kund till Adsensus kan förvänta sig:

Kontakt - Möte - Målsättande workshop - Proof of Concept - Långsiktigt samarbete

 

  • Den första kontakten syftar till att skapa en dialog kring vilket värde vi kan bidra med - att finna en potential för ett eventuellt samarbete. Målet är att träffas om det finns en rimlig möjlighet att skapa framgångsrik försäljning.

  • Mötet är viktigt för att skapa tillit och för att kunna titta på vilka förutsättningar som finns från båda parter att addera värde. Mötet är till för att öka förståelsen för kunden och dess behov och/eller önskemål. Om båda parter ser att det kan finnas en möjlighet att skapa ett gemensamt värde föreslår vi en målsättande workshop.​

  • Den målsättande workshopen är ett sätt att designa den lösning som Adsensus kan bidra med utifrån kundens potential. Här pratar vi långsiktiga och kortsiktiga mål samt budget. Vi benar ut vilka effekter vi vill uppnå tillsammans och prioriterar aktiviteter i enlighet med målsättningarna.

  • Om vi är överens så gör vi en Proof of Concept under fyra till sex månader för att avgöra hur väl samarbetet fungerar, professionellt och socialt, innan det övergår till ett mer långsiktigt samarbete.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Vi är här för att hjälpa.

Kontakta oss per telefon, epost eller via någon av våra sociala nätverkskanaler. 

© 2020 by Adsensus  AB

Privacy Policy

Press

Terms of Use

  • Twitter Social Ikon
  • Linkedin Social Ikon
  • Facebook
  • Instagram

LUND

Stora Södergatan 8B
222 23 Lund
Sweden

Phone: +46 464 000 000

info@adsensus.se

COPENHAGEN

Gammel Kongevej 1

1610 København 
Denmark

Phone: +45 606 100 10